પોળ ની ઉત્તરાયણ-Are we still intolerrant?

મિત્રો,  ઘણા વર્ષો પછી અમદાવાદ ની પોળ માં ઉત્તરાયણ કરવાનો મોકો મળ્યો. બાળપણ માં તો ઉત્તરાયણ પોળ માં જ ઉજવાતો પણ વચ્ચે વીસેક વર્ષ નો gap પડી ગયો. મારા જેવા […]

Read Article →

કોરી સ્લેટ – Unique way celebration of sharad poornima

મિત્રો, શરદ પૂર્ણિમા ની ઉજવણીમાં મજા આવી ગઈ. એક ઊંટ ગાડુ લઈને નર્મદા કેનાલ પર ગયા, કેનાલ ના કિનારે ઊંટ ગાડા ની સફરે મજા કરાવી દીધી. એક બાજુ વિશાલ કેનાલ […]

Read Article →