પાટણ ની વાવ -Reversal of Tajmahal

પાટણ ની વાવ – પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ના ભવ્ય વારસા નું પ્રતિક . heritage festival ના ઉપક્રમે પાટણ ની રાણી ની વાવ નું મુલાકાત લેવાનું થયું. આટલી સરસ શણગારેલી વાવ જોવા […]

Read Article →

કોરી સ્લેટ – Unique way celebration of sharad poornima

મિત્રો, શરદ પૂર્ણિમા ની ઉજવણીમાં મજા આવી ગઈ. એક ઊંટ ગાડુ લઈને નર્મદા કેનાલ પર ગયા, કેનાલ ના કિનારે ઊંટ ગાડા ની સફરે મજા કરાવી દીધી. એક બાજુ વિશાલ કેનાલ […]

Read Article →