પોળ ની ઉત્તરાયણ-Are we still intolerrant?

મિત્રો,  ઘણા વર્ષો પછી અમદાવાદ ની પોળ માં ઉત્તરાયણ કરવાનો મોકો મળ્યો. બાળપણ માં તો ઉત્તરાયણ પોળ માં જ ઉજવાતો પણ વચ્ચે વીસેક વર્ષ નો gap પડી ગયો. મારા જેવા […]

Advertisements
Read Article →

Valparai-land of tea & coffee gardens

Friends, After lakshdweep cruise we move forward towards valparai.  Valparai is hiden gem of india. It’s not in any tourist circuit. Even no hotels in valparai,only options are home stay […]

Advertisements
Read Article →

Amazing lakshadweep

Friends, we have celebrated our Christmas vacation in lakshadweep islands. Lakshadweep is cluster of many islands, out of it, 7 islands are open for Indian tourist & 1 for foreign […]

Advertisements
Read Article →