પાટણ ની વાવ -Reversal of Tajmahal

પાટણ ની વાવ – પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ના ભવ્ય વારસા નું પ્રતિક . heritage festival ના ઉપક્રમે પાટણ ની રાણી ની વાવ નું મુલાકાત લેવાનું થયું. આટલી સરસ શણગારેલી વાવ જોવા […]

Advertisements
Read Article →

Deogarh mahal-पधारो म्हारे देश

Friends, this Diwali vacation, we celebrated our holiday king style @Deogarh Mahal. It is 5 hour drive from my city Ahmedabad, in Rajsamand district . http://www.deogarhmahal.com What a gorgeous palace!!! More […]

Advertisements
Read Article →