કોરી સ્લેટ – Unique way celebration of sharad poornima

મિત્રો, શરદ પૂર્ણિમા ની ઉજવણીમાં મજા આવી ગઈ. એક ઊંટ ગાડુ લઈને નર્મદા કેનાલ પર ગયા, કેનાલ ના કિનારે ઊંટ ગાડા ની સફરે મજા કરાવી દીધી. એક બાજુ વિશાલ કેનાલ […]

Read Article →